pentru-ziar1La data de 8 decembrie, curent, la sediul Consiliului raional Ungheni a avut loc întrevederea factorilor de decizie din raionul Ungheni cu factorii de decizie din raionul Kitmani,regiunea Cernăuți, Ucraina.

Conducerea raionului s-a întîlnit cu omologii săi din Ucraina, președintele administrației de Stat din Kitmani, Ivan Druțu, președintele Consiliului raional Kitmani, Lumei Piotr, însoțiți de 12 primari și 5 șefi de secții și direcții din administrația de Stat.

La întrevedere s-au discutat unele aspecte ce țin de buna funcționare a administrației publice locale în vederea schimbului de bune experiențe. Totodată, a fost exprimată intenția de colaborare atît la nivel de APL II cât și facilitarea relațiilor de colaborare între APL-urile de nivel I din ambele regiuni.

Activitatea a fost organizată grație participării delegației din Ucraina la treningul în cadrul proiectului “Utilizarea experienţei europene în combaterea eroziunii solului”, implementat de Agenţia pentru Dezvoltarea Regională şi Integrarea Europeană Ungheni, în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina – Moldova 2007 – 2013, finanţat de Uniunea Europeană.

De notat, că un produs important al proiectului este studiul privind eroziunea solului în raionul Ungheni. Studiul a fost co-finantat de Consiliul raional Ungheni, Consiliul devenind ulterior beneficiar final. La finele proiectului studiul și hărțile elaborate vor sta la baza întocmirii unui plan de măsuri în vederea combaterii eroziunii solului.

poza2poza3poza4poza5poza6