În data de 31 ianuarie 2020, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni a avut  loc un seminar instructiv cu managerii operaționali Controlul intern managerial, cu referire la următoarele aspecte:

  • cu privire la esența controlului intern managerial;
  • cu privire la cadrul legal ce reglementează controlul intern managerial.