CARAVANA CONSILIERILOR RAIONALI ÎN LOCALITĂȚILE CHIRILENI, BUȘILA ȘI NEGURENII VECHI, 05 APRILIE 2017

MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE  ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN LOCALITĂȚILE CHIRILENI, BUȘILA, NEGURENII VECHI Participanți:Consilierii  raionali: Iepuraș Natalia, , Oboroc Ion, Babuțac Stanislav, Filipovici Victor, Calmațui Valeriu, Iutiș Constantin /;; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Cadenuc Svetlana / Specialist principal Secție administrație publică. Participanți din partea localităților gazde: primari, […]

Mai multe detalii