Ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Astăzi, 6 martie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni: Cu privire […]

Mai multe detalii