Seminarul de instruire cu primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

Astăzi, 4 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii oraşelor, comunelor şi satelor din raion: Cu privire la prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate; Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1167 din 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul […]

Mai multe detalii

Ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Astăzi, 4 septembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi au fost expuse următoarele chestiuni: Cu […]

Mai multe detalii