Masa rotundă“Oportunităţi de dezvoltare a turismului în raionul Ungheni pe baza resurselor şi parteneriatelor existente”

La 12 octombrie curent, s-a desfășurat – Masa rotundă, cu tematica ,,Oportunităţi de dezvoltare a turismului în raionul Ungheni pe baza resurselor şi parteneriatelor existente”. Scopul evenimentului: Identificarea potenţialului de dezvoltare a activităţilor turistice în teritoriu, prin studierea experienţei şi oportunităţilor de parteneriate. Cu referire la : Dezvoltarea turismului rural în raionul Ungheni prin utilizarea durabilă […]

Mai multe detalii

Aplicația la protecția civilă, Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, avariilor de producție și epizotiilor

La 12 octombrie curent, s-a desfășurat, Aplicația la protecția civilă, cu tema ,,Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, avariilor de producție și epizotiilor”, la care a fost implicată Comisia raională pentru situații excepționale, efectivul Punctului de dirijare, serviciile protecției civile a raionului.

Mai multe detalii

Conferința națională a Consiliilor Raionale/Municipale de Tineret din Republica Moldova

16 Consilii Raionale / Municipale de Tineret din Republica Moldova s-au întrunit în perioada 5-6-7 octombrie 2018, curent, în municipiul Ungheni. Obiectivele Conferinței au fost următoarele: 1) Prezentarea Raportului Național privind organizarea și desfășurarea Forumurilor Raionale/Municipale de Tineret și rezultatele acestora; 2) Prezentarea Raportului privind nivelul de consolidare și organizare a Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor din […]

Mai multe detalii

Mesaj de felicitare

Stimaţi dascăli, Cu prilejul ,,Zilei Lucrătorului din învățământ” în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, Vă urez La mulţi ani! Avem cu toţii conştiinţa faptului că învăţământul reprezintă un nucleu vital al societăţii, cadrele didactice având uriaşa responsabilitate de a forma şi de a educa generaţiile viitoare, în spiritul valorilor culturii naţionale. Vă […]

Mai multe detalii

Profesorii din raionul Ungheni au avut parte de o adevărată sărbătoare

În ajunul Zilei Mondiale a Profesorilor, dascălii din raionul Ungheni au primit flori, diplome, dar și urări de bine. La eveniment au partcicipat Doamna Ludmila Guzun, președintele raionului, reprezentanții Direcției Educație Ungheni, oficialități ale raionului, cadre didactice ale instituțiilor preuniversitare și preșcolare din oraș și din raion. Prezentă la eveniment, Doamna Ludmila Guzun, le-a mulțumit […]

Mai multe detalii

În vizită la Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice din s.Sculeni

La 02 octombrie, curent, președintele raionului Dna Ludmila Guzun, împreună cu șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei, Dnl Tudor Rădeanu, au mers în vizită la Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice din s.Sculeni, pentru a-i felicita pe vârstnici cu prilejul ,,Zilei Internaționale a Oamenilor în etate”. Prin dans, cîntec și poezie, […]

Mai multe detalii

Ședinţă de lucru cu membrii comisie Raionale pentru Situații Excepționale, primarii comunelor, satelor

Astăzi, 02 octombrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat o şedinţă de lucru  cu membrii comisiei Raionale pentru Situații Excepționle și primarii comunelor, satelor, cu referire la informarea privind acțiunile ce necesită a fi întreprinse către controlul Stării Protecției Civile și Aplicația la Protecția Civilă, care se vor desfășura în perioada 10-12 […]

Mai multe detalii

Ședința comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Astăzi, 02 octombrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi au fost expuse următoarele chestiuni: Cu […]

Mai multe detalii