Audierea publică a Planului local de acțiuni în domeniul efecienței energetice a raionului Ungheni pentru anii 2019-2021

Astăzi, 06 noiembrie, s-a desfășurat Audierea publică a Planului local de acțiuni în domeniul efecienței energetice a raionului Ungheni pentru anii 2019-2021. În contexul audierilor s-a convenit pentru o săptămână pentru a veni cu propuneri/idei în elaborarea planului. Pentru detalii suplimentate apelați: Lilian Frunze, Serviciul relații funciare și cadastru – 2-28-61.

Mai multe detalii

Ședința Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate

La 30 octombrie curent, în cadrul şedinţei Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate au fost examinate 32 cazuri cu copii în situaţie de risc. La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi […]

Mai multe detalii

Ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Astăzi, 06 noiembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi au fost expuse următoarele chestiuni: Cu […]

Mai multe detalii

Vizita deputatului Dna Valentina Stratan și a președintelui Dna Ludmila Guzun în raionul Ungheni

La 05 noiembrie curent, deputatul Dna Valentina Stratan împreună cu președinta raionului Dna Ludmila Guzun, au vizitat localitățile Cetireni și Florițoaia Veche. În cadrul vizitei s-au identificat problemele, venind și cu unele soluții. După runda întrebări – răspunsuri, oficialitățile au mulțumit participanților pentru receptivitate și implicare.    

Mai multe detalii