Mesaj în ajunul Sfintelor Sărbători de Paşti

Stimaţi cetăţeni ai raionului Ungheni! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de Lumina Sfîntă să Vă aducă sentimente de Speranţă, Dragoste şi eterna Credinţă. Dorinţa de a dărui, de a sprijini, de a înţelege, de a îndruma, de a vă ierta aproapele să nu vă părăsească nicicând. Fie ca marea Sărbătoare a tuturor creştinilor să ne găsească […]

Mai multe detalii

Ședința Comisiei raionale privind organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019

În data de 24 aprilie 2019, curent, în incinta Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat Ședința Comisiei raionale privind organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019, cu următoarea ordine de zi: prezentarea raportului privind organizarea odihnei de vară în sezonul estival 2019, organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în […]

Mai multe detalii

Ședința nr.5/2019 a Comitetului Director Local (CDL) a proiectului ,,Sporirea eficienței energetice al L.T ,,Mihai Eminescu” din or.Ungheni”

La 24 aprilie curent, în incinta L.T ,,Mihai Eminescu” din or.Ungheni a avut loc Ședința nr.5/2019 a Comitetului Director Local (CDL) a proiectului ,,Sporirea eficienței energetice al L.T ,,Mihai Eminescu” din or.Ungheni, cu referire la următoarele aspecte: alegerea și aprobarea persoanelor de conducere a Comitetului Director Local (CDL), trecerea în revistă și verificarea îndeplinirii sarcinilor conform […]

Mai multe detalii

Comemorarea victimelor catastrofei de la Cernobîl

Astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul Complexului Memorial din or. Ungheni, a avut loc  comemorarea participanților la lichidarea urmărilor catastrofei  nucleare de la Cernobîl, de acum 33 ani. La mitingul festiv  și slujba de pomenire au  participat cei cca 110 de membri ai societății ,,Cernobîl” din raionul Ungheni,  reprezentanții autorităților publice locale și raionale, și  reprezentanții diferitelor structuri din oraș. Vicepreședintele raionului Ungheni, Dnl […]

Mai multe detalii

Bibliotecarul – semănător de lumină

Prestigioasa și respectabila profesie de bibliotecar este sărbătorită din anul 2010 în Republica Moldova la 23 aprilie, când este marcată la nivel internațional și Ziua Cărţii şi a Drepturilor de Autor. Cu prilejul acestui eveniment, în incinta Bibliotecii Publice Raionale, ,,Dimitrie Cantemir” din mun.Ungheni, la 23 aprilie curent, s-a  desfășurat activitatea de consemnare a Zilei […]

Mai multe detalii

Mesaj de felicitare

Dragi bibliotecari, Cu  ocazia sărbătorii profesionale, în numele Consiliului raional  Ungheni și al meu personal, Vă mulțumesc pentru munca plină de abnegație, pentru devotement,  răbdare și omenie. Biblioteca reprezintă o componentă esențială a societății, iar cartea este elementul fundamental al umanităţii şi patrimoniul spiritual prin care se transmite cultura, valorile şi tradițiile, iar rolul bibliotecarilor […]

Mai multe detalii

Inspecție pe șantierul G-90 Ungheni-Cetireni-Alexeevca

 La 17 aprilie 2019, curent, vicepreședinta raionului Doamna Iulia Pancu, împreună cu Dnl Constantin Fuior, șeful Secției Construcții, Gosporărie Comunală și Drumuri, s-au întrunit în ședință de lucru cu antreprenorul, benefeciarul, contractanții ADR, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, toți responsabilii de porțiunea drumului G-90 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, cu referire la starea de lucruri în derularea proiectului.

Mai multe detalii

Seminar raional: Aspecte transdisciplinare ale actului educațional

În data de 17 aprilie 2019, la Liceul Teoretic ,,Elada” din s.Măcărești, s-a desfășurat un seminar raional, cu tematica: Aspecte transdisciplinare ale actului educațional.  La seminar au participat, Doamna Iulia Pancu, vicepreședintele raionului, reprezentanți ai Direcției Educație Ungheni, directorii adjuncți ai instituțiilor preuniversitare din raion, absolvenți ai Liceului. Obiectivele seminarului fiind: Familiarizarea directorilor adjuncți cu […]

Mai multe detalii