Ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc

Astăzi, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc. În ordinea de zi au fost incluse următoarele chestiuni: cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”, cu privire la plasamentul în serviciul social ”Plasament familial pentru […]

Mai multe detalii

Ședința ordinară a Colegiului consultativ din cadrul raionului Ungheni

Astăzi, 29 octombrie, în  sala de ședințe a Consilului raional Ungheni, s-a desfășurat  ședința ordinară a Colegiului consultativ din cadrul raionului Ungheni, cu privire la acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere în perimetrul raionului  Ungheni și acțiunile întreprinse de SPD  privind protecția spațiului forestier și sarcinile pentru perioada imediat următoare.

Mai multe detalii

Ședința de lucru cu producătorii agricoli din raion

În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința de lucru cu producătorii agricoli din raion cu privire la soluționarea problemelor care apar în procesul de irigare a culturilor agricole, gestionarea sistemelor de irigare de la IS Apele Moldovei spre Agenţia Proprietăţi Publice (APP). În urma discuţiilor producătorii agricoli prevăd aspectul legislativ de […]

Mai multe detalii

Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate

Astăzi, 28 octombrie, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni  s-a  desfășurat  ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate  cu referire la revizuirea competențelor parentale profesioniste (CPP)  și la plasamentul în Serviciul de Asistență  parentală profesionistă (APP). În cadrul ședinței au  fost examinate și  cazurile copiilor aflați în situații de risc.

Mai multe detalii

Mesaj de felicitare

  Stimați lucrători din domeniul transportului auto și  infrastructurii drumurilor! Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din ramura transportului auto şi infrastructurii drumurilor, care se marchează tradițional în ultima duminică a lunii octombrie, vă adresez sincere felicitări însoţite de urări de bine. Incontestabil, munca pe care o prestați zi de zi este foarte complicată în condiţiile actuale, dar […]

Mai multe detalii

Ediția a II-a a Salonului de Carte

Astăzi, 25 octombrie 2019, în incinta Liceului Teoretic ,,Vasile Alecsandri” din mun.Ungheni s-a desfășurat ,,Ediția a II-a a Salonului de Carte. La eveniment au participat Alexandru Ciuvaga, președintele raionului, Iulia Pancu, șefa Direcției Educație Ungheni, bibliotecari, profesori și elevi din oraș și din raion. Cuvinte alese și cărți inedite au prezentat Ana Onică, prozatoare, Marcela […]

Mai multe detalii

Consfătuire cu managerii instituțiilor de învățământ

În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Consfătuirea cu managerii instituțiilor de învățământ din raionul Ungheni. În cadrul ședinței au fost abordate mai multe chestiuni cu referire la acțiunile întreprinse de managerii școlari și APL, privind pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului, organizarea și desfășurarea procesului de atestare a […]

Mai multe detalii

Ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni

Astăzi, 17 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni , consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară. În cadrul ședinței  au fost propuse spre aprobare  câteva chestiuni cu privire la alocarea mijloacelor financiare,  la acceptarea primirii în proprietate și la aprobarea actelor administrative cu caracter individual și delegarea atribuțiilor. La final de ședință […]

Mai multe detalii

Ședința  Comisiei raionale privind transportul  auto de călători și bagaje și asigurarea securității circulației rutiere din raionul Ungheni

În sala de ședințe a  Consiliului raional Ungheni  s-a desfășurat  ședința  Comisiei raionale privind transportul  auto de călători și bagaje și asigurarea securității circulației rutiere din raionul Ungheni. În cadrul ședinței au fost examinate demersurile prin care se solicită modificarea graficelor de circulație a transportului auto de călători din com.Negurenii  Vechi, s.Costuleni, com.Petrești, s.Florițoaia Nouă, […]

Mai multe detalii

Seminar de instruire cu activul sindical din raionul Ungheni

Astăzi, 16 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni  s-a desfășurat  seminarul de instruire cu activul  sindical din raionul Ungheni . La ședință au fost puse în dicuție mai multe chestiuni: femeile sindicaliste  pledează pentru protecție socială, muncă decentă și respectarea drepturilor, egalitatea de gen în sindicate-realizări și provocări în contextul Obiectivelor de […]

Mai multe detalii