Şedinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Astăzi, 01 octombrie 2019 a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului cu referire la următoarele aspecte: Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea […]

Mai multe detalii

Mesaj de felicitare al președintelui raionului cu prilejul ,,Zilei Internaționale a persoanelor în etate”

  În fiecare an la începutul lunii octombrie este sărbătorită ,,Ziua Internațională a persoanelor în etate” În această zi semnificativă pentru persoanele în etate, permiteţi-mi, în numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni,  să-mi exprim recunoștința şi profunda admiraţie faţă de munca  asiduă şi devotamentul, depuse, pe parcursul anilor,  pe tărâmul în care aţi activat,  faţă de succesele […]

Mai multe detalii