Consfătuire cu managerii instituțiilor de învățământ

În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Consfătuirea cu managerii instituțiilor de învățământ din raionul Ungheni. În cadrul ședinței au fost abordate mai multe chestiuni cu referire la acțiunile întreprinse de managerii școlari și APL, privind pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului, organizarea și desfășurarea procesului de atestare a […]

Mai multe detalii

Ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni

Astăzi, 17 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni , consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară. În cadrul ședinței  au fost propuse spre aprobare  câteva chestiuni cu privire la alocarea mijloacelor financiare,  la acceptarea primirii în proprietate și la aprobarea actelor administrative cu caracter individual și delegarea atribuțiilor. La final de ședință […]

Mai multe detalii