Ședința Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere

Astăzi, 16 octombrie 2020, în sala de ședințe a  Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru securitatea circlației rutiere . La ședință au participat 8  membri. Ordinea de zi a inclus următoarele subiecte: 1.Iluminarea trecerilor pietonale, iluminatul străzilor mun.Ungheni. 2.Înlocuirea indicatoarelor de tip vechi/nestandarte/deteriorate/inscripționate din mun.Ungheni. 3.Demontarea blocurilor din beton din curțile caselor  de […]

Mai multe detalii