Conferința de lansare a proiectului ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună copiilor” implementat de AO ,,Alternative sociale”

  În cadrul Consiliului Raional Ungheni, astăzi, 30 noiembrie a avut loc Conferința de lansare a proiectului ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună copiilor” implementat de AO ,,Alternative sociale”. Astfel, în patru comune din raionul Ungheni vor activa specialiști în protecția drepturilor copilului. Patru localități cu cel mai mare număr de locuitori din […]

Mai multe detalii

Seminar de instruire pentru toți membrii comisiilor teritoriale

În scopul sporirii capacităților de funcționare ale comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu Confederația Națională a Patronatului din Moldova și cu suportul Organizației Internaționale a Muncii a organizat astăzi, 30 noiembrie, în regim online, un seminar de instruire pentru toți membrii comisiilor teritoriale. […]

Mai multe detalii

Evaluarea cheltuielilor publice și responsabilității financiare (PEFA) pentru autoritățile publice locale

În baza dispozițiilor Acordului-cadru de parteneriat financiar dintre Comisia Europeană și Banca Mondială, Guvernul a acceptat efectuarea în anul 2021 a evaluării cheltuielilor publice și responsabilității financiare în Republica Moldova (PEFA) și la nivelul autorităților publice locale. PEFA – reprezintă un mod obiectiv de apreciere a punctelor forte și a celor slabe și de măsurare […]

Mai multe detalii

Producători micro – RDCR propune includerea unei noi categorii de fermieri eligibili spre subvenționare

Procesul și modul de subvenționare a întreprinderilor agricole, din bugetul de stat, a fost și este un subiect care provoacă interesul continuu al opiniei publice. Și aceasta este firesc deoarece, nimic nu vorbește mai tare despre intențiile și activitățile reale ale unui guvern, decât modul în care acesta cheltuie banii publici. Dar tocmai pentru că […]

Mai multe detalii