Ședința Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ungheni

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ungheni s-a convocat astăzi, 29 august în ședință, cu privire la situația creată urmare incendiului la depozitul din satul Pîrlița. Raportor: Sergiu Postolachi, șef interimar al Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni Îп temeiul Legii nr.436-XVI DIN 28. 12.2006 privind administrația publică locală; Urmаrе informației prezentate și рrорuпеrilоr parvenite, Comisia […]

Mai multe detalii

Ședința Comisiei de monitorizare a contractului Parteneriatului Public – Privat (PPP) Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni

În această dimineață s-a întrunit Comisia de monitorizare a contractului Parteneriatului Public – Privat (PPP) Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni. În ordinea de zi au fost expuse și analizate următoarele aspecte: 1. Cu privire la rezultatele contractului PPP Prestarea serviciilor de furnizare […]

Mai multe detalii

ȘEDINȚA COMISIEI RAIONALE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE

În dimineața acestei zile, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate s-a întrunit în ședință cu referire la următoarele chestiuni: Serviciul Asistență parentală profesionistă, revizuirea plasamentelor; Revizuirea anuală a competențelor profesionale a asistenților parentali profesioniști; Tutela/curatela; Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO, referirea și revizuirea cazurilor.  

Mai multe detalii

Forumul Pedagogic Raional cu genericul „Educația de calitate – imperativ al dezvoltării bunăstării personale și sociale”

La data de 16.08.2022, Direcția Educație Ungheni a organizat Forumul Pedagogic Raional cu genericul „Educația de calitate – imperativ al dezvoltării bunăstării personale și sociale”. Activitatea a întrunit 120 de participanți: colaboratori ai DE, manageri școlari și preșcolari. În calitate de invitați de onoare la lucrările forumului au fost prezenți Andrei Grițco, șef al Oficiului […]

Mai multe detalii

Ședința de lucru cu reprezentanții OVR Belgia, OVR Franta, OVR Waterloo și OVR Moldova

Astăzi, 12.08.2022, în incinta Consiliului Raional Ungheni a avut loc sedința de lucru cu reprezentanții OVR Belgia, OVR Franta, OVR Waterloo și OVR Moldova. În cadrul sedinței au fost discutate implementarea proiectului de creare a Centrului de zi pentru batrîni și copii din satul Petrușeni, raionul Rîșcani – membri ai OVR Moldova, cît și posibilitatile […]

Mai multe detalii

Ședinţa grupului de lucru privind organizarea şi desfăşurarea tîrgurilor agricole

Astăzi, 11 august, în cadrul Consiliului Raional Ungheni s-au întrunit în ședinţă grupul de lucru privind organizarea şi desfăşurarea tîrgurilor agricole. În agenda ședinței au fost expuse următoarele subiecte: 1. Cu privire la necesitatea și modalitatea organizării tîrgurilor agricole. 2. Recomandări din partea Direcției Centrului de sănătate publică, în contextul respectării normelor sanitar epidemiologice. 3. […]

Mai multe detalii

Ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion

În cadrul Consiliului raional Ungheni, astăzi, 02 august s-a desfășurat  ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.   În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și […]

Mai multe detalii