ȘEDINȚA COMISIEI RAIONALE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE

În dimineața acestei zile, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate s-a întrunit în ședință cu referire la următoarele chestiuni: Serviciul Asistență parentală profesionistă, revizuirea plasamentelor; Revizuirea anuală a competențelor profesionale a asistenților parentali profesioniști; Tutela/curatela; Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO, referirea și revizuirea cazurilor.  

Mai multe detalii