Ședința Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ungheni

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ungheni s-a convocat astăzi, 29 august în ședință, cu privire la situația creată urmare incendiului la depozitul din satul Pîrlița. Raportor: Sergiu Postolachi, șef interimar al Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni Îп temeiul Legii nr.436-XVI DIN 28. 12.2006 privind administrația publică locală; Urmаrе informației prezentate și рrорuпеrilоr parvenite, Comisia […]

Mai multe detalii