Ședința comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și șefi ai instituțiilor din raion.

Tradițional, la început de lună, președintele raionului, Ghenadi MITRIUC se convoacă în ședință cu şeful Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și șefi ai instituțiilor din raion. În context, astăzi, 04 octombrie s-au întrunit în ședință […]

Mai multe detalii

Ședință de lucru

Conducerea raionului monitorizează în permanență șantierele de lucru! Astfel, astăzi, 03 octombrie, împreună cu persoanele responsabile de Proiectul de execuție ,,Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țighira, Coșeni s-au întrunit, cu referire la examinarea lucrărilor. Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Mai multe detalii