Masa rotundă de prezentare a rezultatelor pilotării Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale

Masa rotundă de prezentare a rezultatelor pilotării Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, organizată în cadrul Proiectului EVOLVE4GE – Accelerarea egalității de gen asigurând abilitarea femeilor prin oportunități economice, combaterea violenței și guvernare sensibilă la gen, finanțat de Uniunea Europeană. Prin ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a […]

Mai multe detalii