Pe data de  11 februarie 2021, în incinta Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința grupului de lucru pentru scrierea și implementarea Proiectului „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești” cu participarea reprezentanților Consilliului raional Ungheni, primăriei mun.Ungheni, ÎM „ Apă-Canal”.

În cadrul ședinței au fost disctutate 2 chestiuni:

1.Cu privire la situația actuală de completare a dosarului pentru depunere a cererii de finanțare la FNDR.

Raportori: Violeta Petre, șef Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor

Dumitru Cucu, arhitect -șef al raionului Ungheni

Valentin Popov, specialist principal, Secția Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri

  1. Cu privire la cerințele programului de finanțare „Infrastructură regională”, privind regionalizarea serviciilor de AAC.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului