În cadrul Consiliului raional Ungheni, astăzi 02 aprilie a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, dl Dionisie Ternovschi, președintele raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:

1. Cu privire la monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare socio – economică a raionului Ungheni  pentru perioada 2022-2030, în anul 2023, accesează – Nota informativă privind monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare socio – economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030.

2. Cu privire la stabilirea și evidența plății prestațiilor sociale, efectuate de  Direcția generală Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni în anul 2023, accesează – RAPORT de activitate 2023 CTAS.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.