Tradițional, la început de lună, Consiliului raional Ungheni se convoacă în ședință.

Astfel, astăzi 07 mai a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat dl Alexandru Gorea, cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, dl Dionisie Ternovschi, președintele raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:

1. Cu privire la evaluarea rezultatelor Campaniei de însămânțare a culturilor de primăvară.

2. Cu privire la la noile politici și forme de subvenționare prevăzute pentru anul 2024.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.