În zilele de 25 – 26 ianuarie, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni s-au desfășurat Ședințele Consiliului pentru Dezvoltare Locală și Regională, cu privire la examinarea Planului de acțiune pentru anii 2016-2018, ce s-a realizat în 2017 și ce s-a planificat pentru 2018, pentru implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni (2012-2020).

La ședință au participat Doamna Ludmila Guzun, președintele raionului, Domnul Alexandru Brînză, vicepreședintele raionului și reprezentanții domeniilor Infrastructură și Mediu, Economie, Agricultură, Turism, Social și Guvernare locală.

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020 a fost actualizată prin aprobarea Planului de Acţiune 2016-2018, care reprezintă documentul de planificare strategică de bază pe termen mediu în ceea ce ţine de asigurarea dezvoltării coerente şi durabile a raionului.

Strategia este structurată pe 4 domenii de dezvoltare, fiecare din care reflectă sectoarele strategice şi dezvoltă acţiunile din respectivul domeniu de reformă pentru a atinge obiectivele specifice. Aceste domenii de dezvoltare sînt:

I. DOMENIUL  DE DEZVOLTARE : INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

II. DOMENIUL PRIORITAR : ECONOMIE. AGRICULTURĂ. TURISM

III. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL

IV. DOMENIUL PRIORITAR : GUVERNARE LOCALĂ

Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării strategiei și Planului de acțiuni este asigurat de Consiliul pentru dezvoltare locală și regională creat în acest scop.

Pe parcursul  anului 2017 Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională a continuat  asigurarea  monitorizării şi evaluării mersului realizării Strategiei, întrunindu-se în 4 ședințe.  Scopul acestui proces  a fost planificarea activităților, stabilirea indicatorilor de performanță, evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat şi constatarea durabilităţii proiectelor implementate. În ianuarie 2018 componența Consiliului pentru Dezvoltare Locală și regională a fost actualizată.

Raportul final va fi examint în ședința ordinară a consiliului raional și publicat pe site-ul CR.