RO | RU | EN

Decizie nr. 8

                                                 DECIZIE

                

               nr. _7/8__                                                                              din _24.09_2015

                

Cu privire la modificarea bugetului

raional pentru anul 2015

 

        În temeiul Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.27;

Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI, art. 81 din 28 decembrie 2006.

        Avînd în vedere decizia Consiliului raional, nr.9/2 din 24.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în a doua lectură”,

                                                    Consiliul raional Ungheni,

                                                                DECIDE:

1.Se majorează bugetul raional pentru anul 2015:

a)      la capitolul venituri cu suma de 560,0 mii  lei inclusiv:

   -  articolul 115-54 ,,Taxa pentru extragerea mineralelor utile” -440,0 mii lei;

   - articolul  121-12 ,, Dobînda aferentă soldurilor mijloacelor

     bugetare la soldurile bancare”                                              -120,0 mii lei.

 b)  excedentul bugetar cu suma de 560,0 mii lei.

2.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului.

 

                     Preşedintele şedinţei                                                Haralampie CHIRILOV

 

               Contrasemnează:

               Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LIȚCAN

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 20.1376
EUR 1 21.377
RUB 1 0.307
RON 1 4.8137

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md