RO | RU | EN

Decizie nr.8

                                                         DECIZIE

                

               nr. ______________                                                        din _______________2015

                

  Cu privire la sursele financiare alocate 

    pentru panouri publicitare

 

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI,           din 28 decembrie 2006 ;

               Avînd în vedere Procesul- verbal nr.2 al ședinței Consiliului raional din 16.04.2015,

 

                                                             Consiliul raional Ungheni 

                                                                            DECIDE:

 

1.      Se ia act de Nota informativă prezentată, se anexează.

2.      Se apelează către Curtea de Conturi a Republicii Moldova privind efectuarea unui

control referitor la corectitudinea alocarii banilor publici pentru panouri publicitare, de către dl Iurie Toma, președintele raionului.

3.      Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Rodica Lițcan, secretarul Consiliului raional.

 

                                    Preşedintele şedinţei                                     Dumitru PALADI

 

               Contrasemnează:

               Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LIȚCAN

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 18.8082
EUR 1 20.7463
RUB 1 0.3129
RON 1 4.6991

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md