RO | RU | EN

Decizie nr.8

                                                            DECIZIE

                

               nr. ______________                                                       din _______________2015

                  

Cu privire la aprobarea statelor de personal

 ale IMSP CS Dănuţeni pentru anul 2015

 

   În baza art. 43 al Legii RM nr. 436- XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală ;

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.100 din 10.03.2008 „Cu privire la normativele de   personal medical”,

conform Regulamentului Institiţiei medico – sanitare publice “Centrul de Sănătate Dănuţeni”, p. 16 al. 3), coordonat  prin Decizia Consiliului rational Ungheni nr. 2/8 din 14.04.2011,

 

Consiliul raional Ungheni

D E C I D E :

1.Se aprobă statele de personal ale Instituţiei medico – sanitare publice Centrul de Sănătate Dănuţeni  pentru anul 2015, conform anexei.                                                                  

2 .Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Petru Langa, vicepreşedintele raionului. 

 

         Preşedintele şedinţei                                                               Svetlana CIOBANU

 

               Contrasemnează:

               Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LIȚCAN

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 18.0558
EUR 1 19.3441
RUB 1 0.3598
RON 1 4.3799

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md