RO | RU | EN

Decizie nr. 8

nr. 8                                                                            din 14.04.2016

Cu privire la decontarea mijloacelor fixe

înregistrate la balanța LT Alexandr Puşkin

or. Ungheni

 

 

   În baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006;

            Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace (fonduri) fixe”,

            Avînd în vedere uzura fizică a mijloacelor fixe   înregistrate la balanţa  Liceului Teoretic «Alexandr Puşkin», or. Ungheni,

                                                               Consiliul raional Ungheni

D E C I D E:

1.      Se aprobă decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanţa Liceului Teoretic «Alexandr Puşkin» or. Ungheni, care au devenit inutilizabile urmare uzurii fizice,  conform anexei.

2.      Contabilitatea Liceului Teoretic «Alexandr Puşkin» or. Ungheni  va lua în modul stabilit la evidenţa contabilă piesele şi materialele obiectelor decontate şi va stabili valoarea lor.

3.      Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului.

                        Preşedintele şedinţei                                                   Vasile  BULUBICA

                 Contrasemnează:

                  Secretarul Consiliului raional                                                 Rodica  LIȚCAN

 

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 19.9066
EUR 1 22.3073
RUB 1 0.2970
RON 1 4.9364

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md