RO | RU | EN

Decizie nr. 8

                                                                             DECIZIE

                

               nr. __9/8_                                                                       din _26.11__2015

                

Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare

 

   În baza art. 43 al. 2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006, privind administraţia publică locală;

art. 17 lit. a) a Legii nr. 1192 din 04.07.2002, privind pregătirea de mobilizare şi mobilizare;

p. 23 lit. g) din Regulamentul privind activitatea administrativ- militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militară , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31.01.2001,

                                                         Consiliul raional Ungheni

                                                                    D E C I D E:

1.Se aprobă sarcina de mobilizare pentru primăriile raionului Ungheni, pentru anul 2016, conform anexei.

2.Primarii oraşelor, comunelor, satelor la declararea mobilizării vor organiza şi asigura   înmînarea ordinelor de chemare a rezerviștilor și prezentarea lor la data, ora și locul indicat în ordinul de chemare.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Serghei Lacusta,  vicepreşedintele  raionului.

   

                      Preşedintele şedinţei                                                Sergiu  CAȚER

               Contrasemnează:

               Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LIȚCAN

 

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 20.2783
EUR 1 22.6561
RUB 1 0.2638
RON 1 5.0272

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md