RO | RU | EN

Decizie nr. 8

                                                              DECIZIE

           

          nr. ______________                                                      din _______________2014

 

Cu privire la decontarea mijloacelor fixe

 

   În baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006;

            Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace (fonduri) fixe”,

            Avînd în vedere uzura fizică a tehnicii   înregistrată la balanţa  IMSP Centrul de Sănătate Corne ș ti,

                                                         Consiliul raional Ungheni 

                                                           D E C I D E:

 

1.    Se aprobă decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanţa IMSP Centrul de Sănătate Corne ș ti, care au devenit inutilizabile urmare uzurii fizice,  conform anexei.

2.    Contabilitatea IMSP Centrul de sănătate Corne ș ti va lua în modul stabilit la evidenţa contabilă piesele şi materialele obiectelor decontate şi va stabili valoarea lor.

 

3.    Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Petru Langa, vicepreşedintele raionului.

 

                               Preşedintele şedinţei                                     Iurie CHIRINCIUC

 

          Contrasemnează:

          Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LI Ț CAN

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 17.8447
EUR 1 20.2670
RUB 1 0.2643
RON 1 4.5480

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md