RO | RU | EN

Decizie nr. 8

nr. 7.8                                                                                  din 20.10.2016

Cu privire la instituirea  Centrului  de asistență socială

 a familiei şi copilului ,,CREDO” în cadrul Direcției

asistență socială și protecție a familiei

 

 

             În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii asistenței               sociale  nr.547 din 25.12.2007, Legii nr.123 dim18.06.2010 cu privire la serviciile sociale

         În baza:

Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 1/5 din 23.02.2012 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru anii 2012-2020,

Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.1/39 din 25.02.2016 Cu privire la Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a raionului Ungheni pentru  anii 2016 – 2020,

Deciziei Consiliului orăşenesc Ungheni nr.5/11 din12.08.16  Cu privire la transmiterea unor bunuri,

Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.9/17  din 26.11.2015 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul  2016, în a doua lectură..        

        În scopul asigurării unui complex de servicii specializate pentru copii  victime şi  potenţiale victime a abuzului, programe de prevenire și condiţii de găzduire pentru victime a abuzului (copii, cupluri mamă-copil), plasament temporar și programe de dezvoltare personală și de integrare socio-profesională a tinerilor în dificultate,

                                                               Consiliul raional Ungheni

                                                                         DECIDE:    

1. Se instituie  Centrul de asistență socială a familiei şi copilului,,CREDO”  în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei, începînd cu  01.11. 2016.

2. Se aprobă:

    2.1.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului  de asistență  socială  a familiei şi copilului ,,CREDO”    (anexa nr.1),

     2.2. Statele de personal a Centrului de  asistenţă socială a familiei şi copilului  ,,CREDO”  (anexa nr.2),

3.Se acceptă primirea în gestiune  gratuită a spaţiului cu suprafaţa 317.4   situat în incinta imobilului de pe str.G.Meniuc-nr.08, transmis de Consiliului orăşenesc Ungheni, pe un termen de 2 ani, în baza unui contract de comodat, pentru desfăşurarea activităţii Centrului de asistență socială a familiei şi copilului,,CREDO”  în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei” (anexa nr.3).

.

4.Se deleagă președintelui raionului, dna Ludmila Guzun, dreptul de a semna, din partea Consiliului raional Ungheni, contractul de comodat.

5.  Cheltuielile ce ţin de  organizarea şi funcţionarea Centrului de  asistenţă socială a familiei şi copilului  ,,CREDO”  vor fi suportate  din bugetul raional, aprobat  pentru anul 2016, prin intermediul   Direcției asistență socială și protecție a familiei.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru Brînză, vicepreşedintele raionului . 

                               

                           Preşedintele şedinţei                                                Victor REZNIC

                     Contrasemnează:

                 Secretarul Consiliului raional                                                              Rodica  LIȚCAN

 

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 20.2670
EUR 1 21.5306
RUB 1 0.3168
RON 1 4.7789

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md