RO | RU | EN

Decizie nr. 8

                                                 DECIZIE

 

nr. ______________                                                   din _______________2014

 

 

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/11 din 25.10.2012

 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal

 ale  aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor,

 altor subdivizuini ale Consiliului raional Ungheni”

     În baza art. 43 al. 1 lit. a) a Legii privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006;

avînd în vedere Decizia nr. 5/3 din 28.11.2013 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014  în a doua lectură” ;

în scopul eficientizării activităţii  Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei,

                                                         Consiliul raional Ungheni

       

                                                                     DECIDE:

 

1. Se modifică Decizia nr. 4/11 din 25.10.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui  raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdivizuini ale Consiliului raional Ungheni”, după cum urmează:

        

În anexa nr. 7: Statele de personal al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie     

      

       Se exclude poziţia : specialist – 1

       La poziţia: Total direcţie: cifra 6 se substituie cu cifra 5

În anexa nr. 6:  Statele de personal ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

       La poziţia: şef - adjunct – cifra 1 se substituie cu cifra 2

       La poziţia: Total direcţie: cifra 10 se substituie cu cifra 11

  

2. Alocările vor fi efectuate în limita bugetului Consiliului raional Ungheni pentru anul 2014. 

3. Controlul asupra e x ecutării  prezentei  decizii se atribuie dlui Iurie Toma, preşedintele  raionului.

Preşedintele şedinţei                                                                     Sergiu CAŢER        

                      

Contrasemnează:

 

Secretar-interimar al Consiliului raional                                        Irina TOADER
 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 13.4035
EUR 1 18.5672
RUB 1 0.3729
RON 1 4.1567

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md