RO | RU | EN

Decizie nr. 8

nr. 8                                                                            din 26.05.2016

Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă pe durata determinată

cu dna Vizitiu Diana

    În temeiul art. 55 al. 1) lit. i), al. 2) al Codului Muncii;

art. 43 al Legii privind administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006;

p. 16 al. 2) al Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional Ungheni Nr. 2/8 din 14.04.2011;

Avînd în vedere expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat cu dna Vizitiu Diana,

Consiliul raional Ungheni

D E C I D E:

1.      Se prelungeşte contractul individual de muncă pe durata detertminată, încheiat cu dna Vizitiu Diana,  șef IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni pînă la 14.04.2021.

2.      Se acordă dreptul dnei Guzun Ludmila, preşedintele raionului, de a semna acordul suplimentar la contractul individual de muncă pe durata determinată, încheiat cu dna Vizitiu Diana.

3. Controlul asupra executării prezentei  decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun,  președintele raionului.

                     Preşedintele şedinţei                                                 Sergiu CAȚER

               Contrasemnează:

               Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LIȚCAN

 

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 19.8184
EUR 1 22.0064
RUB 1 0.3034
RON 1 4.8595

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md