Dragi prieteni, stimaţi ungheneni!

Cu prilejul Sărbătorilor Naționale ,,Ziua Independenței”și ,,Limba Noastră”, Vă adresez din numele Consiliului Raional Ungheni și al meu personal sincere felicitări. Vă dorim multă sănătate, urări de bine și prosperitate.

Vă îndemn stimaţi concetăţeni să purtăm cu cinste şi demnitate numele de moldoveni, să păstrăm sfîntă memoria predecesorilor care au făcut posibil acest parcurs, să ţinem vie istoria neamului şi să dăm în continuare dovadă de popor brav şi viteaz.

Fiind cartea de nobleţe şi testimoniul de naţionalitate a ţării, această zi dă suflu tuturor cetăţenilor noştri de a păstra vie limba, cultura, tradiţiile, istoria şi credinţa. De peste două decenii vorbim în limba pe care ne-au lăsat-o strămoşii şi demonstrăm lumii întregi că ţara noastră are viitor.

Exprimăm încrederea că vor trece milenii, se vor perinda mai multe generații, dar valorile sacre ale națiunii noastre – limba și independența,

vor rămâne aceliași felinare de veghe și pentru generațiile care vin.

 

Cu înaltă considerațiune,

Preşedintele raionului Ungheni                  Ludmila GUZUN