În cadrul celei de-a șasea ședințe de suport și consultanță (SAM 6), care a avut loc la Ungheni pe data de 22 noiembrie 2017 a fost prezentat spre consultare draftul Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru perioada 2018 – 2022. S-au făcut totalurile proiectului CRISMAS în raionul Ungheni, cu accent pe rezultatele obținute și impactul asupra celor implicați. În cadrul proiectului au avut loc șase ședințe de învățare și schimb de experiență în țările  partenere ale proiectului (Olanda, Italia, Bosnia și Herțegovina, Norvegia), în cadrul cărora experții locali și-au dezvoltat capacitățile, au testat capabilitatea de acțiune în cadrul proiectului și au învățat unii de la alții, ghidați de echipa de management din Olanda. Astfel, asistați de experții din Olanda, experții locali, autoritățile publice locale și factorii interesați s-au ancorat într-un subiect necunoscut și au reușit să înțeleagă importanța și necesitatea unui document strategic în domeniul managementului riscurilor de dezastre pentru asigurarea securității oamenilor în situații de risc.

La nivel local, fiecare partener de proiect a beneficiat de șase ședințe de sprijin și consultanță din partea experților din Olanda. S-au stabilit relații de parteneriat și colaborare cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (în baza unui memorandum de colaborare) și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Iași. Vizita la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și cele două vizite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Iași au favorizat un dialog multi-sectorial, au consolidat capacitățile factorilor interesați și au lansat noi idei de colaborare în domeniul prevenirii și reducerii riscurilor de dezastre locale și transfrontaliere.

Pe parcursul implementării proiectului CRISMAS reprezentanții serviciilor descentralizate, desconcentrate și a societății civile s-au întrunit în 6 ședințe de informare și consultare, într-o ședință lărgită și 5 ședințe de lucru, unde au fost identificate, analizate și prioritizate riscurile majore și înaintate 123 propuneri, care se regăsec în Planul de acțiuni și măsuri al Strategiei. Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni are la bază analiza multirisc, utilizând metodologia matricei riscurilor, scenariilor, analizei SWOT, matricei factorilor interesați și analiza cauză-efect/papion. Astfel, din 21 riscuri identificate în raionul Ungheni, 8 riscuri sunt prioritare și anume cutremurele de pământ, seceta, grindina, alunecările de teren, inundațiile, accidentele rutiere, incendiile și depistarea munițiilor neexplodate. Urmare consultării draftului Strategiei cu factorii interesați, a apărut propunerea ca riscurile cu caracter biologico-social să se regăsească în această strategie ca riscuri asociate, astfel prevăzându-se măsuri și acțiuni de prevenire și reducere a lor.

Într-o atmosferă interactivă cu multe discuții, experții locali au prezentat draftul Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni, referindu-se pe scurt la conținutul fiecărui capitol din cele șapte: introducerea; situația actuală; viziune, misiune, principii, obiective strategice, generale și specifice; plan de măsuri și acțiuni; acte normative, structuri organizatorice și responsabilități; modalități de informare, educare și implicare a comunităților locale și cetățenilor; monitorizare și evaluare. „Un document strategic este foarte important să fie agreat de factorii interesați, care reprezintă autoritățile publice locale, organizații, instituții, servicii și societatea civilă. Pe de o parte, dorim să avem o testare a strategiei din partea factorilor interesați și pe de altă parte, ne dorim ca și alții să se dea cu părerea vizavi de acest document, care va putea fi accesat pe site-ul Consiliului raional Ungheni”, a precizat Svetlana Ciobanu, expert senior politici proiect.

În procesul de elaborare a strategiei în centrul atenției au fost autoritățile publice locale, dar și oamenii din raionul Ungheni care vor beneficia indirect de acest document, atunci când va fi posibilitatea să se implice în proiecte care să ducă la informarea, pregătirea lor ca să cunoască cum mai bine să reacționeze în situații de urgență. S-a propus elaborarea unui plan de comunicare, drept instrument adițional pentru implementarea Strategiei.

„Sursele de finanțare reprezintă o provocare pentru noi, fiindcă ele sunt puține, dar totuși am încercat să le identificăm.  Finanțarea acțiunilor preventive, de intervenție, reabilitare se face prin bugetul de stat, bugetele locale ale primăriilor, orașelor, municipiilor și raioanelor, prin instituțiile și operatorii economici și din alte surse interne și internaționale”, a specificat Victoria Darie, expert tehnic. Responsabil de implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei va fi Comitetul Local de Coordonare compus din 9 reprezentanți ai serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, care vor participa la elaborarea planurilor și programelor raionale de evacuare a populației și bunurilor materiale, de asigurare cu resurse necesare prevenirii, intervenției și înlăturării efectelor situațiilor excepționale, etc. și vor asista autoritățile publice locale de nivelul I să elaboreze și să implementeze planuri/programe locale de prevenire, diminuare a riscurilor .

„Doresc să accentuez un aspect important: toți partenerii din proiect au învățat foarte multe lucruri de la Ungheni. În primul rând este de apreciat abordarea serioasă a echipei de la Ungheni privind procesul de identificare, analiză și evaluare a riscurilor, precum și implicarea actorilor comunitari în procesul de elaborare/consultare a Strategiei de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni. Cred că Ungheniul a învățat foarte multe lucruri în acest proiect, dar a și oferit la fel de mult”, a accentuat Nico van Os, managerul proiectului CRISMAS.

Au fost purtate discuții asupra proiectului de decizie privind aprobarea Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni și crearea unui Comitet Local de Coordonare, responsabil de implementare și monitorizare. „Pentru ca Comitetul Local de Coordonare să fie unul funcționabil este bine să fie compus dintr-un număr mic de membri. Bineînțeles, că ulterior vor fi implicați mai mulți actori comunitari în procesul de implementare a strategiei. Propun ca să fie descrisă relația Comitetului Local de Coordonare cu Comisia raională pentru Situații Excepționale. Este bine să includem în componența Comitetului Local de Coordonare și reprezentantul societății civile, fiindcă implicarea publicului în procesul de implementare a strategiei este importantă”, a completat Ruud Houdijk, expert proiect.

Strategia de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni este o bază bună pentru viitor, dar va necesita permanent să fie actualizată”, a afirmat Nico van Os, managerul proiectului CRISMAS.

„Sunt foarte mult impresionat de rezultate obținute de echipa de la Ungheni: drept rezultat tehnic este strategia elaborată, dar și implicarea actorilor comunitari în acest proces și suportul, leadershipul și voința politică a autorităților publice locale.  Un punct forte este misiunea strategiei de a sprijini comunităţile locale, cetăţenii şi administrațiile publice locale în demersul lor de a construi, a susţine şi a perfecţiona capacităţile necesare protecţiei şi intervenţiei în situațiile de urgență”, a concluzionat Ruud Houdijk, expert proiect.

„Vreau să mulțumesc echipei locale, selectată foarte bine, care a reușit să mobilizeze și să implice actorii locali în procesul de elaborare a Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru perioada 2018 – 2022. După consultarea strategiei și adoptarea ei în ședința Consiliului Raional Ungheni, vom trece la etapa de identificare a partenerilor și a fondurilor externe pentru realizarea a ceea ce ne-am propus în strategie. Ungheniul este primul raion care are o astfel de strategie elaborată și care va fi pusă în aplicare cu sprijinul partenerilor străini. Conturarea noilor parteneriate cu Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” ne motivează și ne încurajează să acționăm în vederea prevenirii și reducerii riscurilor de dezastre și atragerii de fonduri pentru măsurile planificate în strategie”, a specificat Ludmila Guzun, președinra raionului Ungheni.

În a doua parte a zilei, echipa locală a proiectului CRISMAS, împreună cu experții din Olanda și reprezentantul Organizației „Pompieri fără frontiere”, Hans van Mensvoort, au vizitat sediul Direcției Situații Excepționale și primul post de pompieri pe bază de voluntariat din raionul Ungheni, care se află la Sculeni. Au fost scoase în evidență problemele și necesitățile Direcției Situații Excepționale în vederea stabilirii unei colaborări de viitor cu Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” și Organizației „Pompieri fără frontiere” din Olanda.

Ședința de suport și consultanță SAM 6 s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Draftul Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru perioada 2018 – 2022 poate fi consultat aici: Strategia de management al riscurilor de dezastre in raionul Ungheni_finala_03.12.2017

 Mai multe informații :

Website:        www.crismaseurope.eu

E-mail:          community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com

Liliana Tincu, coordonator local proiect CRISMAS

Tel.:               +373 69230563