A V I Z

Marți, 01 martie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional  Ungheni,  str. Naţională 11, va avea loc ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate (selectiv), primarii unităților administrativ-teritoriale  și șefii instituțiilor medicale din raion (lista participanților o găsiți mai jos).

În ordinea de zi sunt incluse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la rezultatele activității Casei teritoriale de asigurări sociale Ungheni pe parcursul anului 2021

Informează: Vitalie Sprîncean, șef al Direcției generale a Casei teritoriale de asigurări sociale Ungheni

  1. Cu privire la măsurile de control și profilaxie a tuberculozei întreprinse de instituțiile medicale din raion în anul 2021

Informează: Alexandr Cornei, șef al Direcției Centrul sănătate publică Ungheni

Vladimir Popovici, director interimar al  IMSP Spitalul raional Ungheni

Natalia Bargan, șef interimar al IMSP Centrul de sănătate Ungheni

  1. Cu privire la prevederile Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022

Informează: Oleg Belbas, director al Agenției teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

  1. Cu privire la serviciile prestate și măsurile de ocupare a forței de muncă implementate de Direcția ocuparea forței de muncă Ungheni

Informează: Alexandru Gavriliță, șef al Direcției ocuparea forței de muncă Ungheni