Pe data de 23 martie, anul curent,  a avut loc semnarea unui acord de colaborare și activitate în comun între Consiliul Raional Ungheni și Universitatea de Studii Politice și Economice  Europene ”Constantin Stere”, în vederea îmbunătățirii eficienței de utilizare a resurselor educaționale moderne și fortificarea capacității sistemului de planificare și managment al prestării serviciilor educaționale.

La eveniment au participat reprezentanţii administrației publice locale,  direcției educației, directorii de licee, absolvenții claselor liceale din raion.

            Raionul Ungheni are un potențial uman foarte mare și domeniul educațional este unul prioritar pentru conducere. Prin semnarea acestui acord ne propunem să îmbunătățim atît procesul de învăţămînt cît şi calitatea studiilor”, a declarat președintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun.

După semnarea acordului de colaborare, Gheorghe Avornic, Rector USPEE, doctor habilitat în drept, președintele Uniunii Juriștilor din Moldova, a vorbit celor prezenți  despre racordarea învățămîntului superior național la rigorile conceptului educațional european și național, cît şi despre avantajele educațional- practice pe care le oferă în acest sens. În scopul  familiarizării elevilor claselor absolvente și  profesorilor din oraș și raion, cu prevederile  procesului de la Bologna.

            După care a urmat  prezentarea  unui laborator digital  și a tehnicilor moderne de predare,utilizînd  tehnologiile  sofisticate .

Din spusele  șefului Direcției Educației, IuliaPancu: ”Sîntem siguri că organizarea unor astfel de întruniri va contribui esențial la sporirea nivelului de informare a tinerilor absolvenți din raionul  Ungheni și, prin aceasta, va apropia Republica Moldova de sistemul Educațional European Unic”.