Acțiunile de împădurire în cadrul Proiectului ,,Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor comune de urgență în zona transfrontalieră” 2SOFT/4.2/146 finanțat de Uniunea Europeană prin POC România-Republica Moldova 2014-2020 – continuă.

Plantarea a fost organizată de echipa proiectului și colaboratorii Consiliului Raional Ungheni, angajați din cadrul ÎS Silva Centru Ungheni și angajați din cadrul Direcției situații excepționale Ungheni, care şi-a propus să împădurească raionul Ungheni, în zonele cu risc de inundații și alunecări de teren.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului