Promovarea egalității de gen în educația tinerilor reprezintă unul dintre factorii necesari pentru asigurarea dezvoltării durabile a societății contemporane.

În acest context, la 17 noiembrie curent, vicepreședinta raionului dna Tatiana Lazar a participat la evenimentul cu genericul Joc intelectual/Quiz, ,,Femeile sunt de pe Venus, Bărbații de pe Marte”, având ca scop sensibilizarea tinerilor și promovarea de șanse egale în comunitate.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta L.T. ,,M.Eminescu” din mun.Ungheni. Tinerii s-au implicat activ prin diverse jocuri, activități.

Proiectul  ,,IMPACT  în egalitatea de gen” este implementat de Grupul de inițiativă ,,Ambasadorii egalității”, în cadrul Programului raional de Granturi, ediția 2021, pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de Consiliul Raional Ungheni, coordonat și implementat de Direcția Educație Ungheni.

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului