Adunarea Generală a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a avut loc, marți, 22 mai, la Ungheni. Conform ordinii de zi, a fost aprobat bilanțul contabil și situațiile financiare aferente anului 2017. De asemenea, a fost recepționat raportul de activitate pentru perioada ianuarie-mai 2018.

Sursa: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru