La data de 03 martie, anul curent,  în incinta Consiliului raional Ungheni a avut loc şedinţa comună a reprezentanţilor  Consiliului raional Ungheni, Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Camerei Agricole Judeţene Iaşi şi Direcţiei  sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Iași.

 În cadrul întîlnirii, Ludmila Ursatiev, şef Secţie Economie şi Reforme, a prezentat Programul de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion, pentru perioada 2016-2018, aprobat de către Consiliul raional Ungheni în şedinţa ordinară din 25 februarie 2016.

De menţionat că un obiectiv al documentului strategic ţine de dezvoltarea relaţiilor şi activităţilor comerciale regionale şi transfrontaliere.

In urma discuţiilor au fost abordate idei comune de proiecte si activităţi pentru stabilirea unei agende transfrontaliere în domeniul activităţii comerciale şi agricole. Primele activităţi urmează a fi realizate în lunile martie-aprilie şi presupun participarea producătorilor locali la un şir de evenimente organizate în municipiul Iaşi.

În cadrul vizitei,reprezentanţii administraţiei pieţei COOPCOMERŢ şi  Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor, au organizat vizite în teritoriu pentru partenerii externi, prezentînd situaţia actuală a domeniilor vizate.