În frumoasă zi de vară, şi în acest an, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, reuşeşte să organizeze frumosul festival raional al dansului şi cîntecului popuar „Alunelu, Alunelu, hai la joc”.

Ţinem să menţionăm, că în acest an s-a desfăşurat ce-a de a X-a ediţie a festivalului la care au particiat picii gradiniţelor din oraşul Ungheni, cu diverse programe artistice promovînd astfel tradiţiile şi datinile neamului ostru. Este un bun prilej de transmite tinerelor generaţii aceste înlesniri.

Copiii, ghidaţi de conducătorii artistici din cadrul grădiniţelor, au prezentat dansuri şi cîntece tradiţionale, fapt pentru care, publicul prezent a fost dea dreptul fascinat.

 În acest context, aducem sincere mulţumiri tinerelor talente participante, dorind succese şi să păstreze aceste datini, dar şi Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport pentru organizarea festivalului.