În contextul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, UNICEF Moldova desfășoară astăzi 13 august o ședintă on-line de prezentare a studiului realizat de către compania de consultanță QURES Quality Research and Support –  „Analiza situației și elaborarea cadrului de monitorizare a rezultatelor intervențiilor asupra copiilor și adolescenților, implementate cu suportul UNICEF”.

Din cadrul Consiliului raional Ungheni participă dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului, cu cuvânt de salut, au venit reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica.

Pe parcurs se vor prezenta și examina următoarele subiecte:

  1. Prezentarea Studiului: obiective, abordare, rezultate, pașii următori – Dr. Laura Trofin, Conducator de echipă, Coordonator al studiului

2. Prezentarea rezultatelor

  • Teoria Schimbării pentru intervențiile asupra copiilor și adolescenților, inclusiv a femeilor însărcinate, realizate de UNICEF
  • Aspecte principale identificate în analiză, pentru ariile asistență

socială, sănătate, educație și tineret, care au contribuit la formularea Teoriei Schimbării

 

  1. Prezentarea rezultatelor – Dr. Laura Trofin, Conducator de

echipă, Coordonator al studiului

  • Elemente constitutive ale Cadrului de Performanță – indicatori,

sursa datelor, frecvența de colectare – cele mai importante exemple

  • Elemente constitutive ale sistemului de monitorizare – procesul de colectare, responsabilități, capacitare, raportare, diseminare.

Concluzii și pașii următori – reprezentantul UNICEF (tbc)

Scopul Raportului de Analiză a Situației Curente este de a prezenta:

– Teoria Schimbării finală a intervențiilor UNICEF din cadrul Programului EU4Moldova, în Cahul și Ungheni;

– Cadrul de Performanță legat de intervențiile UNICEF, inclusiv indicatorii pentru monitorizare și evaluare;

– Situația în cele două raioane în domeniile acoperite de Program / intervențiile UNICEF;

– Mecanismul de monitorizare inclusiv colectare a datelor, pentru fiecare indicator propus.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului