Astăzi, 18 iulie, angajații Direcției Situații Excepționale Ungheni au beneficiat de o nouă autospecială de intervenție pentru lichidarea incendiilor.
Autospeciala a fost achiziționată de către Consiliul raionului Ungheni prin Proiectul ”Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră” 2SOFT/4.2/146 în cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.
Partener al proiectului este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Iași, România.
Președintele raionului Ghenadi Mitriuc a mulțumit angajaților IGSU pentru dedicație și eforturi depuse în prevenirea și lichidarea situațiilor de risc.
Autospecială oferită este de model MAZ și urmează să completeze baza tehnico materială a subdiviziunii.
Obiectivul general al proiectului este susținerea acțiunilor comune între România și Republica Moldova pentru prevenirea dezastrelor naturale și provocate de oameni prin: investiții în mijloace tehnice specifice și echipamente pentru intervenții de urgență în beneficiul Consiliului Raional Ungheni și, ulterior, Direcția Situații Excepționale Ungheni; acțiuni comune pentru prevenirea inundațiilor, protecția și împădurirea/reîmpadurirea albiilor râurilor ce traversează aria de intervenție selectată; campanii și alte măsuri de educare și promovare a voluntariatului în rîndul populației pentru sporirea conștientizării importanței acțiunilor de prevenire.
Proiectul transfrontalier își propune să reducă timpul de răspuns a echipelor de intervenție în situații de risc, să sporească gradul de implicare a cetățenilor în soluționarea situațiilor de urgență, dar și să reducă pierderile umane în situații excepționale.
Grație implementării acțiunilor din proiect, peste 75 mii de locuitori pot beneficia de aplicarea soluțiilor integrate cu impact transfrontalier, dar și de mai multă siguranță.