Arta își are rolul și destinația sa în edificarea personalității umane, deoarece posedă o colosală forță de acțiune asupra ei.Dintre toate genurile de artă, cea mai răspândită și apropiată omului este muzica. Ea îl însoțește pe om pe tot parcursul vieții, iar educația artistică a tinerei generații este baza culturii muzicale a poporului.

„Eternitatea muzicii – continuitatea culturii în generații”, prilejuit de frumoasa aniversare a 60 de ani de la fondarea Școlii de Muzică din mun.Ungheni.

Sala Palatului Municipal de Cultură a fost luată cu asalt de către toți cei îndrăgostiți de muzică, însetați de frumos și valoare.

Așteptările publicului nu au fost înșelate, evenimentul s-a desfășurat la cel mai înalt nivel, datorită muncii pline de pasiune și inspirație a echipei manageriale în frunte cu directorul – Tereza Cazac și a întregului colectiv profesoral.

Dedicația, profesionalismul și efortul imens al pedagogilor s-a oglindit în prestația elevilor, care au dat dovadă de atitudine responsabilă, măiestrie interpretativă și artistism.

La sărbătoare au fost prezenți și reprezentanții administrației publice locale, din cadrul Consiliului raional Ungheni au fost prezenți dnl Vasile Lupu, vicepreședintele raionului și dnl Vadim Pîslaru, șef al Secției cultură și turism, care au adresat mesaje de felicitare și au decernat cu diplome de onoare, în semn de recunoştinţă şi aleasă preţuire pentru munca depusă în domeniul educaţiei muzical-artistice a tinerei generaţii.

Totodată, din numele Consiliului raional Ungheni au oferit în dar un Printer pentru colectivul instituției.

Rând pe rând, în faţa specta­torilor au apărut corul claselor mici și claselor mari, discipolii secţiilor: pian, vi­oară, chitară, canto, instrumente aerofone, instrumente populare, coregrafie..

Punctul culminant al sărbătorii a fost încununat de evoluarea incendiară a Orchestrei ,,Bravissimo” a Școlii de muzică.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului