Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 aprilie 2024 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentrul anul 2023.

În context, menționăm că, pentru persoanele fizice, creşterea de capital reprezintă sursă de venit impozabilă.

Potrivit Codului fiscal, active de capital constituie:

  1. acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
  2. proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
  3. terenurile;
  4. opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Mărimea creşterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre venitul obţinut şi cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art.42 din Codul fiscal și Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 6 februarie 2018.

Prin urmare, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să calculeze impozitul pe venit, luând în calcul suma impozabilă a creșterii de capital care constituie 50% din mărimea creșterii de capital, și să o impoziteze conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal (12%).

Totodată, creșterea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul:

  1. redistribuirii proprietății între soți sau între foștii soți;
  2. încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți;
  3. înstrăinării locuinței de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puțin 3 ani și constiuie domiciliul/reședința acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.
  4. înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic.
În  cazul în care persoana face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscal în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

Pornind de la prevederile art.83 din Codul fiscal, precum și ţinând cont că creșterea de capital este sursă de venit impozabilă (art.18 lit.e) din Codul fiscal), persoana fizică care înstrăinează activ(e) de capital, va avea obligaţia de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) în termen de până la 30 aprilie 2024, cu excepția cazurilor în care creșterea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale.