Consiliul raional Ungheni anunță lista inițiativelor câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi pentru grupurile de iniţiativă și structurile de tineret din Ungheni, ediția 2023, desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional Ungheni de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Decizia Nr. 5/4 din 02.08.2018.
Suma disponibilă pentru implementarea Programului raional de Granturi pentru acest an a constituit 30 mii lei. Principalele criterii pentru selectarea proiectelor câștigătoare au fost: relevanţa proiectului/inițiativei conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret; interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori; definirea clară a obiectivelor specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART; definirea clară a participanţilor/beneficiarilor; estimarea realistă, în concordanţă cu activităţile planificate; capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de autoritatea finanțatoare; calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; consistenţa acţiunilor de promovare; durabilitatea proiectului; capacitatea de realizare și experiența organizației.
În rezultatul concursului, Comisia de examinare și selectare a inițiativelor a declarat învingătoare 7 proiecte.
Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret constă în încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc, prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.
Vezi statistici şi reclame
Promovează postarea
Toate reacţiile:

5