Ministerul Economiei al Republicii Moldova (ME) în calitate de Beneficiar al proiectului, intenționează să construiască un gazoduct pentru transportarea gazelor naturale între orașele Ungheni și Chișinău.

În conformitate cu art. 21 din Legea nr, 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL ENERGETICII (UCIPE) anunţă începând cu 4 aprilie, 2016 iniţierea consultărilor publice asupra documentaţiei, privind evaluarea impactului asupra mediului a activităţii planificate ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău”

Scopul principal al proiectului constă în diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale a țării.

Rezumat al activităţii planificate: Construcția Gazoductului Ungheni- Chișinău urmează să fie efectuată prin metoda săpăturii deschise și va avea lungimea de cca. 120 kmși diametrul de 600 mm. În afară de gazoduct, va fi construită și altă infrastructură supraterană: cinci stații cu supape bloc, două stații de reglare a presiunii gazelor, precum și șase stații pigging. Opțiunea de proiect traversează raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și municipiul Chișinău.

Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului a activitii planificate ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău” este disponibilă pe pagina web: http://mediu.gov.md/index.php/activitate/evaluarea-impactului/154-categorii-in-romana/activitate/evaluarea-impactului/2367-anunturi-privind-deim şi la sediul (UCIPE) pe adresa: MD-2068, Republica Moldova, mun. Chişinâu, str. Alecu Russo, bloc 1A, etaj 16, birou 163 şi la sediile APL interesate (administrația raioanelor Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și a municipiului Chișinău).

Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului a activităţii planlficate ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău” a fost elaborată în conformitate cu stipulările art. 20 din Legea nr. 86 din 29.052014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

 Rezultatele prevăzute ca urmare a implementării proiectului ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău” sunt aportul la atingerea obiectivului Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030; de a contribui la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale a țării.

Comentariile pe marginea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului a activităţii planificate  ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău”,  supuse consultărilor publice,  pot fi expediate până pe data de 06 mai 2016 pe adresa electronică: mepiu@mepiu.md sau pe adresa MD-2068, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, bloc 1A, etaj 16, birou 163, fax (+373 22) 49 67 90.

Informații suplimentare – la telefonul (+373 22) 49 67 90. 

Pentru proiectul de raport privind evaluarea impactului asupra mediului a activităţii planificate ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău”, accesaţi linkurile:

http://crungheni.md.md/downloads/Non_Technical_Executive_Summary.pdf

http://crungheni.md.md/downloads/Ungheni_Chisinau_Gas_Pipeline.pdf