Anunț

    Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Pe data de  29 noiembrie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în prima lectură.
  2. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral de circumscripție raională Ungheni.