Marți 14 ianuarie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional  Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice desconcentrate, descentralizate, primarii unităților administrativ teritoriale, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și funcționarii din Aparatul președintelui raionului.

 

În ordinea de zi sunt incluse următoarele chestiuni:

 

  1. Cu privire la realizarea Planului pregătirii la protecția civilă a raionului pentru anul 2019 și sarcinile pentru anul 2020

Informează: Sîrbu Marcel, șef interimar al Direcției situații excepționale

  1. Cu privire la activitatea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru anul 2019

Informează: Tudor Rădeanu, șef al Direcției generale asistență

                              socială și protecție a familiei

 

 

 Secția administrație publică