Marți 04 februarie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional  Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice desconcentrate, descentralizate, primarii unităților administrativ teritoriale, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și funcționarii din Aparatul președintelui raionului.

 

În ordinea de zi sunt incluse următoarele chestiuni:

 

  1. Cu privire la alimentarea cu gaze naturale a populației din raionul Ungheni: probleme și perspective

Informează: Sergiu Cațer, director al S.R.L. Ungheni Gaz

 

  1. Cu privire la nivelul de realizare a Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pe anul 2019 pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale ale raionului Ungheni

Informează: Constantin Fuior șef al Secției construcții, gospodărie

comunală și drumuri

 

Secția administrație publică