ANUNȚ

Vă informăm privind inițiativa la nivel național de a desfășura o campanie de informare a oamenilor de afaceri și funcționarilor despre conceptul de Ghişeu Unic pentru eliberarea actelor permisive. Ghişeul unic este un sistem informaţional care permite solicitarea, achitarea şi gestionarea actelor permisive pentru toate tipurile de afaceri.

Prezentarea Ghişeului unic va avea loc la data de 13 noiembrie, ora 11.00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei mun. Ungheni (agenda se anexează). Scopul evenimentului este familiarizarea cu un serviciu modern, destinat antreprenorilor, efectuarea unui dialog cu reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii și reprezentanții altor instituții susținătoare a implementării acestui concept.

În acest context, avem plăcerea de a invita toți doritorii să participe la evenimentul menționat.

             Pentru detalii și inscriere în listă, Vă rugăm să apelați: dna Adela Gorun, specialist principal SER – 023623054.