ANUNȚ

 

Extras din ordinul nr.104

 

Comandantului Centrului militar teritorial Ungheni

 

01 octombrie 2018                                                                                                        or. Ungheni

 

Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară) tinerilor cu anul naşterii 2003 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni

I.

În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din  18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa militară a cetăţenilor” în perioada ianuarie – martie 2019 se anunţă luarea în evidenţa militară la sectorul de recrutare în Centrul Militar Teritorial Ungheni a cetăţenilor anul naşterii 2003.

II.

Prezentării la punctul de recrutare sînt supuşi toţi cetăţenii din anul naşterii indicat, permanent sau temporar domiciliaţi pe teritoriul raionului şi oraşului Ungheni, raionului şi oraşului Călăraşi, raionului şi oraşului Nisporeni, deasemenea cetăţenii  mai în vîrstă care nu au fost recrutaţi anterior.

III.

La înregistrare sunt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni or. Ungheni str. V. Lupu 15, Secţia administrativ – militară (l.d.p.  Călăraşi), or. Călăraşi str. Bojole 2, Secţia administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni), or. Nisporeni str. Suveranităţii 2 în zilele şi cu documentele indicate în citaţiile personale.

IV.

 Cetăţenii, care din diferite motive nu au primit ordinil de chemare (citaţia) sînt obligaţi să se prezinte la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni Secţiile administrativ-militare Călăraşi şi Nisporeni pînă la 30 martie 2019.

V.

 În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa militară a cetăţenilor”, conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de învăţămînt sînt obligaţi să acorde cetăţenilor, care aparţin luării în evidenţa militară la punctul de recrutare concediu în timp necesar şi să asigure prezentarea lor la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni, Secţia administrativ – militară (l.d.p.  Călăraşi) şi Secţia administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni).

VI.

 Cetăţenii care nu s-au prezentat la comisia de recrutare vor fi pedepsiţi conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.

 

Comandant interimar Centru militar teritorial Ungheni

 

locotenent-colonel                            Igor ADJOVSCHI