Anunț

    Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Pe data de  27 decembrie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Despre modificarea Deciziei nr. 6/2 din 14.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură.

 

  1. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice.