Anunţ!

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada:

01 august 2023 – 30 septembrie 2023.

Setul de acte poate fi depus în zilele de luni-vineri, între orele 08.30-16.00, în sediul Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11,

biroul nr. 7 (specialist principal Octavian Rusu), începând cu 01 august 2023.

    

 Setul de acte include:

  1. Cererea motivată (se depune personal la sediul Consiliului raional Ungheni).

  2. Contractul individual de muncă.

  3. Certificatul de la locul de muncă cu indicarea salariului (unde este indicat un salariu minim garantat de 4000 lei).

  4. Copia buletinului de identitate.

  5. Copia diplomei de studii (dacă există).

  6. 2 foto 3×4.

  7. Certificat componența familiei.

  8. Cazierul juridic.

Acte confirmative de apartenență pacifistă sau religioasă (dacă aparține).

Secţia administraţie publică