Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) oferă granturi pentru îmbunătăţirea practicilor de producere şi

post-recoltare a pomuşoarelor

Data publicării: 30 ianuarie 2019

Data limită pentru aplicare: 1 martie 2019

Data atelierului informativ: 5 februarie 2019

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) lansează un apel de granturi pentru susţinerea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic care vor îmbunătăţi practicile de producere şi post-recoltare în cadrul lanţului valoric al pomuşoarelor, în special, pentru căpşuni, într-o măsură mai mică, mure.

Prin acordarea acestor granturi, proiectul USAID/APM este interesat să susţină activităţi care:

  • să prezinte noi soiuri de zmeur prin utilizarea sistemelor inovatoare de suport;
  • să ofere soluţii tehnologice pentru producerea şi vânzarea în comun prin intermediul clusterelor/cooperativelor/asociaţiilor;
  • şi/sau să ofere soluţii pentru activităţi post-recoltă şi necesităţi de depozitare la rece pentru grupurile de producători, în scopul eficientizării lanţului de aprovizionare cu pomuşoare şi sporirii capacităţii de vânzări.

Potenţialii beneficiari pot solicita finanţare pentru una sau mai multe activităţi din lista celor indicate mai jos:

  •  Activitatea demonstrativă privind inovaţiile în producerea zmeurei;
  •  Activitatea privind colaborarea în clustere pentru dezvoltarea inovaţiilor în producerea pomuşoarelor;
  •  Activitatea privind Consolidarea şi Postrecoltarea Pomuşoarelor.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,900,000 MDL pentru finanţarea activităţilor de grant. Totodată, beneficiarii de grant urmează să contribuie cu cel puţin 50% din valoarea totală a activităţii.

Persoanele interesate pot adresa întrebări de clarificare despre procesul de aplicare a solicitărilor de grant în cadrul atelierului informativ privind procedura de aplicare, organizat pe 6 februarie 2019, la orele 11.00, la sediul Proiectului USAID/APM, situat pe adresa A. Mateevici 87, Chişinău. Pentru înregistrarea la atelierul informativ vă rugăm să expediaţi numele participantului şi denumirea organizaţiei la adresa de email: grants@moldovaagro.com până pe 5 februarie 2019.

Pentru pachetul complet accesaţi https://drive.google.com/drive/folders/1r3loZxPU0H95PGPrS_1UngGF_8I9Bwsy