Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a aprobat la 31.07.2019 Hotărîrea Nr. 2551 din 31.07.2019
„Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019”.
Pentru detalii suplimentare accesați următorul link:
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_93561.html