Anunț

 Direcția Finanțe Ungheni

 

    Vineri 29 noiembrie, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se vor desfăşura  audieri publice  privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2020.

      Sunt invitați șefii Direcțiilor , secțiilor din subordinea consiliului raional , managerii instituțiilor de învățământ , consilieri ai Consiliului Raional Ungheni, cetățeni ce sunt cointeresați de elaborarea bugetului raional.

Audieri publice

privind elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020

al raionului Ungheni

Agenda

 29 noiembrie

 Sala de ședințe a consiliului raional 11.00 

  1. Cuvânt de salut președintele raionului Ghenadi Mitriuc.
  2. Prezentarea elaborării proiectului de buget în format Power Point T.Struc, șef Direcție Finanțe.
  3. Discuții privind estimarea cheltuielilor direcțiilor și secțiilor din subordinea Consiliului raional și a instituțiilor de învățămînt.