Anunț

    Privind convocarea ședinței extaordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  15.01.20201, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11,

se convoacă şedinţa extaordinară a Consiliului raional Ungheni

cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la activitatea managerială a IMSP Spitalul raional Ungheni.