DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TINERETULUI ANUNȚĂM LANSAREA PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI ediția 2021

pentru organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă ale tinerilor din raionul Ungheni

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul raional Ungheni anunță un Program de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni. Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ungheni şi vor avea ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Programul raional de granturi, ediția 2021 are scopul de a oferi suport financiar și logistic pentru cel puțin 10 organizații de tineret și grupuri de inițiativă / Consilii ale tinerilor, de nivel local pentru dezvoltarea / extinderea și prestarea serviciilor comunitare inovative, destinate tinerilor din raionul Ungheni.

Suma grantului per proiect / inițiativă: maxim 10.000 MDL și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. Acțiunile planificate în cadrul proiectului urmează a fi implementate în localitatea unde solicitantul își desfășoară activitatea.

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • crearea și dezvoltarea capacităților grupurilor de inițiativă / Consiliilor Locale ale Tinerilor;
 • activități pentru realizarea Planului de acțiuni al grupurilor de inițiativă / Consiliilor Locale ale Tinerilor;
 • organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
 • desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
 • concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;
 • caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
 • proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;
 • vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
 • discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde, simpozioane cu participarea tinerilor;
 • seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
 • constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.

Durata inițiativelor / proiectelor: Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor / inițiativelor nu poate depăși 2 luni. Proiectele vor putea fi implementate în perioada octombrie – decembrie 2021.

Formularul de participare și Ghidul solicitantului pot fi descărcate aici: https://drive.google.com/drive/folders/1KnNWeYleQlRkKCOvCy91kgj-6Fqr9x36?usp=sharing

*IMPORTANT: descărcați și citiți atent ”Ghidul solicitantului” pentru a afla mai multe despre procedura de aplicare, activități și cheltuieli eligibile, criterii de evaluare a propunerilor de proiect.

 

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 15 septembrie 2021, ora 15:59 (fusul orar al Republicii Moldova).

Dosarul complet, în limba română va fi prezentat atât pe suport de hârtie, într-un singur plic sigilat, semnat (și ștampilat, în cazul organizațiilor de tineret înregistrate), la Direcția Educație Ungheni (str. Națională 9, et. 2, anticamera), cât și în format electronic, la adresa de e-mail ungheni.crt@gmail.com, cu mențiunea „Program raional de Granturi 2021” și datele organizației/grupului de inițiativă (Denumire grup de inițiativă/organizație de tineret, Titlul inițiativei/proiectului, Numele Prenumele și datele de contact ale coordonatorului proiectului).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.  Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice ungheni.crt@gmail.com sau prin telefon: 023684950, 079649215 – Alina Butnaru, Șef interimar, Centrul Raional de Tineret Ungheni.

* Programul raional de Granturi este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de Consiliul raional Ungheni, coordonat și implementat de Direcția Educație Ungheni. Centrul Raional de Tineret Ungheni oferă consultanță și mentorat în aplicarea la program și desfășurarea inițiativelor.